12 07/2017

Cảm nhận của Đàm Phán Gia Hà Ngọc Phúc

Tôi là: HÀ NGỌC PHÚC.

Công việc trước đây của tôi là: Kỹ sư xây dựng nhưng vì lý do phải đi làm xa nên tôi đã chuyển sanng làm việc tại công ty bất động sản thổ cư KTA.

Hiện nay tôi làm: ĐÀM PHÁN GIA tại công ty bất động sản KTA.

Tôi cám ơn công ty đã tạo môi trường làm việc: Thân thiện, hòa đồng cho tôi. Tôi cảm ơn công ty đã cho tôi một môi trường làm việc công sở chuyên nghiệp.