Cảm nhận của Đàm Phán Gia Hà Ngọc Phúc
12 07/2017

Cảm nhận của Đàm Phán Gia Hà Ngọc Phúc

Tôi là: HÀ NGỌC PHÚC. Công việc trước đây của tôi là: Kỹ sư xây dựng nhưng vì lý do phải đi làm xa nên tôi đã chuyển sanng làm việc tại công ty bất động sản thổ cư KTA. Hiện nay tôi làm: ĐÀM PHÁN GIA tại công ty bất động sản KTA. Tôi cám ơn công ty đã tạo môi trường làm việc: Thân thiện, hòa...

Cảm nhận của Trưởng Phòng Thương Gia Thanh
11 07/2017

Cảm nhận của Trưởng Phòng Thương Gia Thanh

- Tôi là: HOÀNG TUẤN THANH - Trước đây tôi là: Giảng viên kinh tế nhưng sau đó vì muốn được làm công việc mình yêu thích nên tôi chuyển sang làm việc tại sàn bất động sản thổ cư KTA. - Tôi đã có thành tích chốt nhà sau 21 ngày vào làm việc, số tiền hoa hồng tôi thu về là 130.000.000.( Một trăm ba mươi triệu đồng) ...