11 07/2017

Cảm nhận của Trưởng Phòng Thương Gia Thanh

- Tôi là: HOÀNG TUẤN THANH

- Trước đây tôi là: Giảng viên kinh tế nhưng sau đó vì muốn được làm công việc mình yêu thích  nên tôi chuyển sang làm việc tại sàn bất động sản thổ cư KTA.

- Tôi đã có thành tích chốt nhà sau 21 ngày vào làm việc, số tiền hoa hồng tôi thu về là 130.000.000.( Một trăm ba mươi triệu đồng)

- Hiện tôi làm: Trưởng phòng THƯƠNG GIA THANH tại công ty Bất động sản KTA.

- Công ty bất động sản KTA có 1 môi trường làm việc tuyệt vời và rất Hấp dẫn vì tôi được thỏa sức cống hiến tăng thu nhập,làm giàu. Tôi cám ơn công ty cám ơn những đồng nghiệp đã tạo ra trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Để tôi được phấn đấu  lên các vị trí quản lý cao hơn.