17 10/2017

Chăn ấp Mù Cang Chải: Lời Cảm Ơn

Chương Trình “Chăn ấp Mù Cang chải” Đợt 1 của Công ty bất đống sản KTA đã thành công tốt đẹp. Quà đã được trao tận tay những người được nhận. Xin cám ơn những nhà HẢO TÂM đã đóng góp, cám ơn những thành viên đoàn đi đã rất nhiệt tình cho dù cung đường vào quả thực rất khó khăn. Cám ơn Chính Quyền địa phương đã hỗ trợ tích cực để chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chúc cho mọi người được luôn khỏe mạnh và Hạnh Phúc và thành công!

Những hình ảnh ý nghĩa

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám cưới