100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất - Donald Trump
18 08/2017

100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất - Donald Trump

Donald Trump đã tập hợp trong cuốn sách tuyệt vời này " 100 lời khuyên khôn ngoan nhất" từ các chuyên gia đầu tư bất động sản hàng đầu thế giới. Đây là loại thông tin và sự khôn ngoan mà bạn chỉ có thể nhận được từ kinh nghiệm sống. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy sự sáng suốt khác thường có được là nhờ vào những kinh nghiệm và bài học mà những nhân vật có thế lực trong kinh doanh bất động sản trên khắp nước Mỹ phải trải bao khó khăn...