Hỏi: Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện ra sao?
06 06/2016

Hỏi: Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện ra sao?

Hỏi: Tôi thuê một căn nhà nhà nước gần 20 năm nay. Gia đình tôi thuộc diện được mua nhà nhà nước theo Nghị định 60/CP trước đây, song chờ mãi vẫn chưa được duyệt. Nay tôi nghe nói Nhà nước đã không còn duyệt bán nhà theo Nghị định 61/CP. Vậy xin hỏi việc đó ra sao và việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện như thế nào? Nguyễn Ly Kha (quận 3, Tp.HCM) Bán nhà ở thuộc...