Mua nhà ở Việt Nam, Việt kiều Mỹ cần những giấy tờ gì?
02 06/2016

Mua nhà ở Việt Nam, Việt kiều Mỹ cần những giấy tờ gì?

Hỏi: Chú tôi là Việt kiều Mỹ, tới đây chú tôi sẽ mua nhà ở tại việt Nam. Vậy, chú ấy cần phải chuẩn bị giấy tờ gì để chứng minh khi mua nhà? Tùng Lan (nlantungquan_ha4789@gmail.com) Việt kiều mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015 của Chính phủ quy định: Giấy tờ...