21 02/2018

Những kiến thức cơ bản về bất động sản đầu tư bạn cần biết

Hiện nay, lĩnh vực bất động sản đầu tư đang được nhiều người quan tâm bởi lợi nhuận mang lại là vô cùng lớn. Vậy bất động sản đầu tư là gì? Các trường hợp đặc biệt nào được ghi nhận là bất động sản đầu tư? Bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này. Tham khảo ngay nhé!

Bất động sản cho thuê là gì?

Bất động sản đầu tư là bất động sản, bao gồm:

 • Quyền sử dụng đất;
 • Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất;
 • Cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.

nhung-kien-thuc-co-ban-ve-bat-dong-san-dau-tu-ban-can-biet

Các trường hợp được ghi nhận là bất động sản đầu tư

 • Quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ trong thời gian dài để chờ tăng giá.
 • Quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ mà chưa xác định rõ mục đích sử dụng trong tương lai
 • Nhà do doanh nghiệp sở hữu (hoặc do doanh nghiệp thuê tài chính) và cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động
 • Nhà đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động
 • Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.

Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận là bất động sản đầu tư

 • Đối với những bất động sản đầu tư mà một phần doanh nghiệp nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá và một phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cho quản lý.
 • Trường hợp bất động sản không bán được riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh hoặc cho quản lý là không đáng kể (dưới 20% diện tích) = > Hạch toán là BĐS đầu tư.

nhung-kien-thuc-co-ban-ve-bat-dong-san-dau-tu-ban-can-biet

 • Trường hợp doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan cho những người sử dụng bất động sản do doanh nghiệp sở hữu là một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ thoả thuận. Từ đó suy ra doanh nghiệp sẽ hạch toán tài sản này là bất động sản đầu tư.
 • Nếu một Công ty con cho Công ty mẹ hoặc Công ty con khác trong cùng một tập đoàn thuê hoặc sử dụng và nắm giữ một bất động sản. Từ đó, bất động sản đó được hạch toán là bất động sản đầu tư trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty con có bất động sản đó hoặc Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ nếu Công ty mẹ cho các Công ty con thuê, nhưng không được phản ánh là bất động sản đầu tư trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên đây là những chia sẻ của KTA chúng tôi về bất động sản đầu tư. Hy vọng những kiến thức trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về lĩnh vực kinh doanh này. Chúc bạn thành công!