Chứng chỉ môi giới bất động sản
26 05/2017

Chứng chỉ môi giới bất động sản

Giai đoạn thị trường BĐS đang trở nên sốt nóng, rất nhiều người đang làm những công việc như nhân viên văn phòng, buôn bán hay thậm chí cả..những bà nội trợ đã chuyển qua làm môi giới bất động sản cho các sàn giao dịch. Sự phát triển bùng nổ thiếu kiểm soát này, đã đòi hỏi thị trường BĐS cần có sự quản lý chặt chẽ hơn, thông qua “ Chứng chỉ môi giới bất động sản ” Yêu cầu về cấp chứng chỉ môi giới...