4 cách định giá bất động sản giúp nhà đầu tư tránh bẫy sốt ảo
26 04/2018

4 cách định giá bất động sản giúp nhà đầu tư tránh bẫy sốt ảo

Định giá bất động sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng. Theo đó, đây là công việc ước tính giá trị của quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện cụ thể và trên một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Hiện nay để giúp các nhà đầu tư bất động sản tránh bẫy sốt ảo, giới chuyên...