Năm 2018: Giá bất động sản khó tăng đột biến
30 03/2018

Năm 2018: Giá bất động sản khó tăng đột biến

Hiệp hội bất động sản Việt Nam vừa qua đã có cuộc họp và đưa ra báo cáo chung về thị trường bất động sản 2017. Theo đó Hiệp hội này đưa ra dự báo: Năm 2018, giá bất động sản khó tăng đột biến, tối đa ở mức 5%. Đánh giá tình hình bất động sản 2017 Tại báo cáo, Hiệp hội bất động sản Việt Nam đánh giá: Năm 2017 vừa qua là năm bùng nổ về lượng cung...