Làm môi giới nhà đất cần những gì?
22 04/2017

Làm môi giới nhà đất cần những gì?

Nghề môi giới nhà đất hay chính là nghề môi giới bất động sản là những hoạt động tư vấn, quảng cáo bất động sản giúp người bán và người mua bất động sản dễ dàng tìm được tới nhau. Hiện nay nghề này rất thịnh hành ở nước ta nhưng không được mấy thiện cảm. Vì sao vậy? lý do họ không hiểu hết về cái nghề này, ví cái nghề này như cò nhà đất, ám chỉ sự không chuyên nghiệp, không trung thực khi giao dịch với khách hàng...