Bạn có biết Người mệnh Kim hợp với đất đai, địa chính, bất động sản?
15 06/2017

Bạn có biết Người mệnh Kim hợp với đất đai, địa chính, bất động sản?

Bạn có biết Người mệnh Kim hợp với đất đai, địa chính, bất động sản? Bạn đang cảm thấy chán với công việc hiện tại? Làm mãi mà không khá lên được, dù đã cố gắng hết sức những vẫn đì đẹt. Tiết kiệm tối đa mà chẳng thấy tiền đâu. Trong khi cũng là 1 việc như thế mà người khác làm đơn giản và gọn nhẹ, lại thấy tiền nhiều còn bạn lại toàn gặp phải xui xẻo, cứ động đâu hỏng đấy ? Vậy vấn đề do đâu? Có bao...