Thứ trưởng Giao thông: 'Không cấm cản Uber hoạt động ở Việt Nam
13 02/2017

Thứ trưởng Giao thông: 'Không cấm cản Uber hoạt động ở Việt Nam

Thứ trưởng Giao thông: 'Không cấm cản Uber hoạt động ở Việt Nam' Ông Nguyễn Hồng Trường khẳng định không có chuyện Bộ Giao thông cấm Uber hoạt động taxi nhưng yêu cầu đơn vị này phải bổ sung đăng ký ngành nghề hoạt động vận tải theo đúng quy định. Bộ Giao thông yêu cầu Uber không kinh doanh vận tải trái quy định / Hà Nội muốn gắn phù hiệu cho Uber và Grab Trong văn...