Tuyển dụng bất động sản: Môi giới có cần trình độ đại học không?
05 05/2018

Tuyển dụng bất động sản: Môi giới có cần trình độ đại học không?

Nghề môi giới bất động sản là nghề giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên thanh khoản và giúp thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của nhóm ngành nghề này lại ẩn chứa nhiều bất cập, thiếu sót gây ảnh hưởng xấu đến thị trường. Nhiều người đang đưa ra băn khoăn liệu không biết môi giới bất động sản có cần trình độ đại học không? ...