Sinh viên mới ra trường: Cần chuẩn bị gì trong hành trang tìm việc?
15 06/2016

Sinh viên mới ra trường: Cần chuẩn bị gì trong hành trang tìm việc?

Nhiều giám đốc tuyển dụng cho biết kinh nghiệm có liên quan đến công việc sắp tới của ứng viên là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định tuyển người. Thật không may, sinh viên mới ra trường thường xem nhẹ những trải nghiệm mà họ thu lượm được qua các đợt thực tập, công việc bán thời gian cũng như hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, phần đông nhà tuyển dụng lại xem hoạt động tình nguyện cũng là dạng kinh nghiệm đáng ghi nhận. Một tấm bằng đại học “chuẩn” nhất có...